Vetoomus Espanjan poliittisten vankien
vapauttamisen ja Kataloniassa 21.12.2017
järjestettävien rehellisten vaalien puolesta

Osoitettu:

Yhdistyneille Kansakunnille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri António Guterresille

Eurooppa-neuvostolle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille

Euroopan komissiolle, Jean-Claude Junckerille, Euroopan komission puheenjohtajalle

Itsenäisyyttä koskeneen kansanäänestyksen ja sitä seuranneen Katalonian parlamentin antaman itsenäisyysjulistuksen seurauksena Espanjan hallitus hajotti Katalonian parlamentin, erotti Katalonian hallituksen ja pidätti kahdeksan hallituksen jäsentä, mukaan lukien hallituksen varapuheenjohtajan. Pyrkimyksistään huolimatta Espanja ei ole onnistunut taivuttelemaan Belgiaa luovuttamaan Espanjalle Belgiassa parhaillaan riippumatonta oikeudenkäyntiä odottavaa Katalonian presidenttiä ja neljää ministeriä. Se, että Espanjan syyttäjäviranomaiset rinnastavat lokakuun 1. päivän kansanäänestyksen Katalonian itsenäisyydestä ”aseelliseen vallankaappaukseen” kertoo Espanjan kannan kestämättömyydestä.

Oikeusvaltioperiaatteeseen vetoamalla Espanjan hallitus ei voi peittää laajaa ja rajua poliittista vainoa, jonka vertaista ei ole koettu sitten Francon diktatuurin. Hallituksen ilmeisenä tavoitteena on levittää kansanäänestyksen alla Katalonian väestön piirissä pelkoa, paitsi sensuurin, pidätysten ja uhkailujen myötä, myös lokakuun 1. päivän vaalien rauhanomaisiin äänestäjiin kohdistetun raa´an poliisiväkivallan myötä. Tämä on jatkunut myös kansanäänestyksen jälkeen; oikeuslaitoksen vaino on ulottunut virkamiehiin, kaupunginjohtajiin, opettajiin, toimittajiin ja kaikkiin, jotka ilmaisevat mielipiteensä kansalaisten demokraattisten oikeuksien rauhanomaisen harjoittamisen puolesta.

Espanjan presidentti Mariano Rajoy on ehdottanut Kataloniaan uusintaäänestystä 21.12.2017, vaikka hänen hallituksensa keskeiset jäsenet ja Senaatti ovat samanaikaisesti ilmaisseet aikomuksensa jättää huomioimatta itsenäisyyttä ajavien puolueiden mahdollisen vaalivoiton. Jopa ilman huomattavien poliittisten johtajien tai mahdollisten ehdokkaiden pidätyksiä, huonoa kohtelua ja äärioikeiston harjoittamaa jatkuvaa väkivaltaa toimittajia ja kansalaisia kohtaan Espanjan hallituksen vastatoimet tuskin ovat omiaan luomaan ilmapiiriä, joka tukisi vapaita ja rehellisiä vaaleja.
Koska katalonialaiset vaativat konfliktiin demokraattista ratkaisua, ovat he valmiita ratkaisemaan kiistan jälleen kerran äänestysteitse. Jotta vaalit toimisivat rehellisenä sovinnonvälittäjänä, on tiettyjen ehtojen täytyttävä ja siksi allekirjoittaneet vetoavat Yhdistyneisiin kansakuntiin, Eurooppa-neuvostoon ja Euroopan komissioon, jotta ne:

  • Eivät enää suvaitsisi Espanjan epädemokraatista käyttäytymistä, kuten tuomioistuinten väärinkäyttöä, Katalonian hallinnollisten instituutioiden haltuunottoa, poliisiväkivaltaa ja välinpitämättömyyttä jokaisen mielenilmausmarssin jälkeen tapahtunutta yli sataa äärioikeiston väkivallantekoa kohtaan.
  • Takaisivat katalonialaisille Euroopan kansalaisille kuuluvat poliittiset ja kansalaisoikeudet, mukaan lukien kokoontumisvapauden, sananvapauden ja poliittisen mielipiteenvapauden, joita Espanjan valtio tällä hetkellä rankaisematta loukkaa.
  • Vaatisivat Espanjaa vapauttamaan parhaillaan vankiloissa olevat kymmenen poliittista vankia, joiden pikaoikeudenkäynnit ja niitä seuranneet ennaltaehkäisevät ´huostaanotot´ vankiselleissä ovat eurooppalaisen demokratian irvikuva ja joiden osallistuminen vaaleihin ei voi toteutua oikeudenmukaisesti vankilasta käsin.
  • Takaisivat, ettei yhtään henkilöä tai puoluetta estetä osallistumasta Katalonian vaaleihin ja ettei Espanja määrää, mitkä vaaliohjelmat ovat hyväksyttäviä.
  • Lähettäisivät valtuutetut kansainväliset vaalitarkkailijat seuraamaan, että Kataloniaan 21.12.2017 määrätyt vaalit ovat vapaat ja rehelliset.

Espanjan ja Katalonian konfliktiin on olemassa vain rauhanomainen, demokraattinen, ratkaisu. Euroopan ja kansainvälisen yhteisön on aika käyttää vaikutusvaltaansa ja vaatia, että Katalonian kansalaisille suodaan mahdollisuus vapaasti ja demokraattisesti ilmaista mielipiteensä maansa tulevaisuudesta ilman pelkoa tuomioistuinten, poliisin tai äärioikeiston kostotoimista.

Comments are closed.